FOR OPTIK
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Návštěvnická soutěž na veletrhu FOR OPTIK


Návštěvnická soutěž na veletrhu FOR OPTIK

 

Pravidla na web:

 • Těmito pravidly se řídí soutěž s názvem „Návštěvnická soutěž veletrhu FOR OPTIK“ konaná na veletrhu FOR OPTIK 2019 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech (dále jen „soutěž“) v období od 4. 10. 2019 do 5. 10. 2019.
 • Pořadatelem soutěže je společnost ABF, a.s., IČ 63080575, se sídlem Beranových 667, 199 00 Praha 9.
 • Účastníkem soutěže může být každý návštěvník veletrhu starší 18 let, který splní podmínky účasti. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké.
 • Návštěvník se stává soutěžícím tak, že vhodí svou jedinou originální vstupenku v době konání veletrhu do boxu umístěného v Hale 1 označeného: „Návštěvnická soutěž veletrhu FOR OPTIK“.
 • Platná vstupenka do slosování má dvě formy: 1. vytištěná elektronická vstupenka po řádné registraci na veletrh přes web www.foroptik.cz, 2. čestná vstupenka s řádně vyplněným kontaktním formulářem.
 • Soutěžící se smí zúčastnit soutěže pouze jedenkrát.
 • Výhercem ceny soutěže se stává soutěžící, kterého po skončení veletrhu organizátor vylosuje ze všech řádně přihlášených vstupenek.
 • Losování provádí zástupci pořadatele. Nejdříve se losují vedlejší ceny, následně hlavní cena.
 • Účastník soutěže může být výhercem pouze jedné ceny.
 • Výherci budou o výhře informováni písemně přes email nebo telefonicky dle údajů uvedených v elektronické registraci na veletrh nebo řádně vyplněného kontaktního formuláře na čestné vstupence, nejpozději do 20. 10. 2019. V případě, že soutěžící nebude reagovat, resp. nepodaří se jej kontaktovat ani na třetí pokus, jeho výhra propadá.
 • Jméno výherce bude zveřejněno bezprostředně po vyhodnocení odpovědí na internetových stránkách www.foroptik.cz a sociálních sítích.
 • Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel uvedl jména výherců na webových stránkách www.foroptik.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
 • Účastníku soutěže nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 • Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže soutěžícího, který poruší jakékoli z pravidel soutěže.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli změnit pravidla soutěže, přičemž změna je účinná okamžikem jejího zveřejnění na: www.foroptik.cz.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo určit každou jednotlivou výhru, a to i odlišně od jejího popisu v pravidlech či vyobrazení na soutěžních materiálech, a také počet výher. Pořadatel zajistí poskytnutí výher přímo výhercům; dodavatelé výhercům také přímo odpovídají za kvalitu výher a vyřizují případné reklamace. Dodavatelé výher jsou oprávněni vázat čerpání výhry na další obvyklé podmínky.
 • OSOBNÍ ÚDAJE
 •  ABF, a.s. zpracovává osobní údaje účastníka soutěže (dále také jako „subjekt údajů“) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 • ABF, a.s. vystupuje jako správce osobních údajů a subjekt údajů jej může v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji kontaktovat na adrese jeho sídla.
 • ABF, a.s. zpracovává osobní údaje účastníka soutěže, které mu v souvislosti s podpisem přihlášky nebo smlouvy poskytl z důvodu nezbytnosti pro splnění smlouvy, z důvodu nezbytnosti pro splnění právních povinností, jakož i z důvodu nezbytnosti pro ochranu oprávněných zájmů ABF, a.s. ABF, a.s. osobní údaje zpracovává a shromažďuje za účelem poskytnutí případného plnění v soutěži.
 • ABF, a.s. zpracovává následující osobní údaje účastníka soutěže: jméno, příjmení, PSČ, email. Tyto osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě a ani nebudou předány do zahraničí.
 • Osobní údaje předávané účastníkem soutěže jsou zpracovávány písemně, přičemž dále jsou zavedeny do počítačového systému ABF, a.s., který přijal taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Přístup k osobním údajům mají pouze odpovědné osoby.

 

 • Prohlašuji, že rozumím a souhlasím se všemi výše uvedenými podmínkami soutěže.

 

Trvání soutěže: od 4. 10. 2019 do 5. 10. 2019.

Pořadatel: ABF, a.s.

 


Více
Závěrečná zpráva 2019

Závěrečná zpráva 2018


 

Facebook
Zavřít
Nezávazná poptávka účasti
Inicializace, právě prohlíží: -

* - povinné údaje